Doneaza pentru Clinica NERA

luni, 23 martie 2009

Cine este Dr.Katherine Albrecht ?- Dr. Katherine Albrecht is:

Katherine Albrecht este fondatorul Caspice (consumatorilor împotriva Supermarket Privacy Invasion şi de numerotare), o organizaţie naţională de consum creată în 1999, de educare a consumatorului-a cetăţenilor cu privire Cumparatorului supraveghere. She is a consumer privacy advocate and anti- RFID spokesperson. Ea este un consumator de confidenţialitate avocat şi anti-RFID, purtătorul de cuvânt. Albrecht came up with the term " spy chips " to describe RFID microchip tags, which for example are embedded in some US Driver's Licenses . Albrecht a venit cu termenul de "spion chips-uri" pentru a descrie RFID microcip tag-uri, de exemplu, care sunt încorporate în unele SUA Driver's Licenţe. She holds a Doctor of Education degree from Harvard University . Ea deţine un doctor al Educaţiei gradul de la Universitatea Harvard.

Albrecht was interviewed about RFID chips in Aaron Russo 's 2006 documentary America: From Freedom to Fascism . Albrecht a fost intervievat despre RFID, chips-uri în Aaron Russo e 2006 documentar America: Din Libertatea de a fascismului.


Cărţi

Albrecht and Liz McIntyre (CASPIAN's communications director) co-authored the book Spychips: How Major Corporations and Government Plan to Track Your Every Move with RFID , which won the November 2005 Lysander Spooner Award for advancing the literature of liberty. Albrecht şi Liz McIntyre (Caspică de comunicaţii director) co-autor de carte Spychips: Cum majore corporaţii şi Guvernul Planul pentru a vă urmări fiecare mişcare cu RFID, care a câştigat în noiembrie 2005 Lysander Spooner Premiul pentru promovarea literaturii de libertate. The book lays out the potential implications of RFID on privacy and civil liberties. Cartea stabileşte potenţialul de implicaţiile RFID asupra vieţii private şi a libertăţilor civile. RFID industry representatives have criticized it, claiming the authors exaggerate some RFID privacy threats. RFID, cu reprezentanti din industrie, au criticat-o, susţinând autorii exagera unele RFID intimitate amenintari. In a lengthy rebuttal, Albrecht asked why critics don't "mention sworn patent documents from IBM describing ways to secretly follow innocent people in libraries, theaters, and public restrooms through the RFID tags in their clothes and belongings? Where is […] outrage over BellSouth's patent-pending plans to pick through our garbage and skim the data contained in the RFID tags we discard?" [ 1 ] Într-o lungă rebuttal, Albrecht întrebat de ce nu critici "menţiona jurat brevet documente de la IBM, care descriu moduri de a urmări în secret oameni nevinovati in biblioteci, teatre, toaletele publice şi prin intermediul etichetelor RFID în hainele lor şi acareturi? În cazul în care este [...] ultraj peste BellSouth lui patentata planurile de a alege prin intermediul nostru de gunoi şi a trece în zbor a datelor cuprinse în etichetele RFID ne arunce? "[1]

Articole şi lucrări

Albrecht, Katherine."Supermarket Cards: The Tip of the Retail Surveillance Iceberg." Denver University Law Review , Volume 79, Issue 4, Summer 2002. Albrecht, Katherine. "Supermarket Carduri: vârful de vânzare cu amănuntul de Supraveghere Iceberg". Denver Universitatea Legea Review, Volume 79, Issue 4, vara 2002. pp. PP. 534–539 and 558–565. 534-539 şi 558-565. See: [1] A se vedea: [1]

Position Paper on the Use of RFID in Consumer Products. Poziţia Carte de utilizare a RFID în produsele de consum. Co-authored with Liz McIntyre and Beth Givens. Co-autor cu Liz McIntyre şi Beth Givens. November 14, 2003. 14 noiembrie 2003. Full text at: [2] Text integral la: [2]

RFID: The Doomsday Scenario. RFID: Scenariu de judecata de apoi. In RFID: Applications, Security, and Privacy , eds. În RFID: Aplicaţii, de securitate şi de confidenţialitate, eds. S. Garfinkel and B. Rosenberg. S. Garfinkel şi B. Rosenberg. New Jersey: Addison Wesley. New Jersey: Addison Wesley. 2006. 2006. pp. PP. 259–273. 259-273. Amazon listing: [3] Amazon listare: [3]

RFID: The Big Brother Bar Code (Co-authored with Liz McIntyre) ALEC Policy Forum , Winter 2004, Volume 6, Number 3, pp. RFID: fratele mai mare de coduri de bare (co-autor cu Liz McIntyre) Alec Forum, Iarna 2004, Volumul 6, Numarul 3, pp.. 49–54. 49-54. Full text at: [4] Text integral la: [4]


KATHERINE ALBRECHT : RFID Supravegherea tuturor, peste tot partea a 7-a

KATHERINE ALBRECHT : RFID Supravegherea tuturor, peste tot partea 6-a

KATHERINE ALBRECHT : RFID Supravegherea tuturor, peste tot partea 5-a

RFID Supravegherea tuturor, peste tot partea a 4-a

KATHERINE ALBRECHT : RFID Supravegherea tuturor, peste tot partea a 3-a

KATHERINE ALBRECHT : RFID Supravegherea tuturor, peste tot partea a 2-a

KATHERINE ALBRECHT : RFID Supravegherea tuturor, peste tot partea 1-a