Doneaza pentru Clinica NERA

marți, 20 ianuarie 2009

Ce sunt cipurile si de ce ne-am teme de ele?

Cipurile [1] RFID [2] sînt o creaţie tehnologică recentă, menită iniţial să înlocuiască codul de bare de pe produsele din magazine. În general, ele sînt compuse dintr-un cip electronic (care permite stocarea datelor şi alte operaţiuni electronice) conectat la o antenă miniaturală, putînd fi aplicate pe diferite obiecte.

Dispozitivul cu antenă poate fi detectat de cititoare speciale. Cipurile RFID sînt de două feluri, active şi pasive, după felul construcţiei lor; astfel, cipurile active sînt conectate la o baterie, iar detectarea lor se poate face de la o distanţă de cel mult 100 de metri, iar cele pasive nu sînt prevăzute cu baterie, ci pot fi citite numai prin apropierea lor de un cîmp electric creat de un cititor special, detectarea lor fiind deocamdată imposibilă la distanţe mai mari de 10 metri. Cînd un cititor RFID emite un semnal radio, cipurile din apropiere reacţionează transmiţînd datele către cititor.

Dacă iniţial producerea lor a avut un scop exclusiv comercial, cipurile putînd stoca mult mai multe date decît codul de bare, în ultimii ani mai multe firme producătoare de astfel de dispozitive s-au orientat pe producerea de cipuri şi pentru alte aplicaţii, precum acte de identitate, carduri de sănătate, carduri de credit, bancnote, etc. S-a mers pînă acolo, încît, invocîndu-se anumite situaţii excepţionale, să se urmărească implantarea unor astfel de cipuri în corpul uman. [3] Experimentele au început cu implantarea animalelor de casă, pentru a fi mai uşor recuperate în cazul rătăcirii lor, şi au continuat cu cîteva cazuri umane particulare. „Avantajul” implantului electronic este acela că cipul ar putea fi alimentat în permanenţă de căldura corpului uman, transformîndu-l în cip activ, deci detectabil de la mare distanţă.


Deocamdată cipurile RFID implantate oamenilor au fost exclusiv pasive.

Din datele pe care le deţinem la momentul de faţă (2009, Ianuarie) progresul tehnologic a permis miniaturizarea cipurilor produse de firma Hitachi (denumite μChip/mu chip) pînă la dimensiunea de 0.04 x 0.04 mm, fiind practic invizibile pentru majoritatea oamenilor. Momentan se produc cîteva miliarde de astfel de cipuri pe an, preţul lor fiind, în medie, puţin peste un eurocent.

În cele ce urmează descriem cîteva din avantajele şi din dezavantajele tehnologiei cipurilor RFID, pentru informarea tuturor celor interesaţi, materialele pe această temă fiind extrem de puţine în limba română.

Avantaje ale cipurilor RFID:

microchip_070828_ms11. Dată fiind capacitatea de stocare a cipurilor, alăturarea lor unui produs face posibilă identificarea rapidă şi reducerea timpului petrecut de clienţi şi de vînzători la cumpărarea respectivului produs. Cititoare speciale ajută la identificarea şi evaluarea corectă într-un timp extrem de scurt a tuturor produselor cumpărate de un client fără a mai fi nevoie ca vînzătorul să le treacă pe fiecare în parte prin faţa cititoarelor de coduri de bare.

2. Prezenţa cititoarelor de cipuri RFID pe rafturile supermarketurilor îmbunătăţeşte vînzările anumitor produse, administratorul ştiind cu precizie ce anume s-a vîndut şi în cît timp. Astfel se pot elimina timpii morţi pînă la refacerea stocului în cazul epuizării unui produs şi nevoia personalului care să supravegheze rafturile de produse. [4]

3. Controlul anumitor produse farmaceutice de la punctul de producţie la punctul de desfacere elimină posibilitatea dispariţiei substanţelor periculoase sau cu folosire specială şi permite identificarea oricărei încercări de sustragere a lor.

4. Controlul anumitor produse toxice care ar putea ieşi de sub stricta supraveghere.

5. În diferite sporturi desfăşurate contra-cronometru se poate determina cu mult mai multă precizie timpul parcurs pînă la linia de sosire.

6. Prezenţa cipurilor pasive în paşapoarte [5] a fost considerată o experienţă pozitivă de către guvernele ţărilor care le-au introdus pînă azi [6], pentru îmbunătăţirea controlului asupra cetăţenilor lor care călătoresc peste hotare. Anumite ţări permit nu doar citirea respectivului cip la ieşirea/intrarea în ţară, ci şi stocarea acestor date în cipul RFID din paşaport.

Dezavantaje ale cipurilor RFID:

1. Codul de bare de pe majoritatea covîrşitoare a produsele aflate azi pe piaţă conţine explicit numărul 666, cu trimitere directă la pasajele din Apocalipsă referitoare la numărul numelui fiarei. Înlocuirea codului de bare cu cipul RFID pentru produsele din comerţ nu a fost niciodată adusă la cunoştinţa publicului ca pe o cucerire ştiinţifică cu care pe viitor vom reuşi să scăpăm de numărul 666 de pe cumpărăturile noastre. Dimpotrivă, cu mult mai grav chiar, prezenţa obligatorie a cipurilor în documentele de identitate personală şi pe majoritatea produselor de pe piaţa viitorilor ani, adică atît la cumpărător, cît şi la produsul cumpărat, ne trimite automat cu gîndul la versetul 13:17 din Apocalipsă: Ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără numai cel ce are semnul, sau numele fiarei, sau numărul numelui ei. Pînă astăzi nici una din firmele producătoare de cipuri RFID nu a făcut dovada lipsei numărului 666 din memoria acestor cipuri pe care unii le vor obligatorii şi în actele de identitate din România.

2. Informaţiile din memoria cipului pot fi citite de către orice cititor, nu doar de către cele specializate. Astfel, cu un simplu calculator performant, orice date, oricît de criptate ar părea, pot fi sparte într-un timp extrem de scurt. Conectarea acestor informaţii cu anumite baze de date publice din cîteva ţări poate oferi în cîteva minute toate informaţiile vitale despre persoana căreia i se scanează (cu ştiinţă sau fără!) un document personal prevăzut cu cip RFID. Din acest moment, posesorul de buletin / paşaport / carnet de conducere / card de sănătate / card de credit [7] care conţine cip devine cea mai uşoară pradă în faţa oricui are un cititor de cipuri RFID şi un calculator. Pretextul eliminării terorismului pentru impunerea acestor cipuri este nimic altceva decît praf în ochi, orice terorist cu o minimă dotare electronică putînd dispune după bunul plac de informaţiile obţinute atît de uşor. Cu atît mai rău se întîmplă în cazul în care anumite state caută să-şi impună controlul total asupra cetăţenilor lor. Se va şti în orice clipă unde sîntem, cu cine sîntem, de unde venim şi încotro ne îndreptăm, ce am cumpărat şi în ce cantitate. Practic libertatea va deveni un mit, o frumoasă amintire de pe vremea părinţilor noştri.

3. Prin prezenţa cititoarelor de cipuri RFID în toate automobilele produse de marile firme auto din 2005 pînă azi, în trenuri, autobuze, avioane, magazine, gări, metrouri [8], şi pe principalele artere de circulaţie s-a început deja impunerea controlului total asupra omenirii.

4. Dimensiunea de astăzi a acestor cipuri le face să fie practic imposibil de detectat cu vreunul din simţurile omeneşti. Necesitatea hranei şi a îmbrăcămintei va face ca nimeni să nu poată sta departe de sistemul electronic de control total.

5. Unicitatea fiecărui cip RFID face ca orice document personal şi ca absolut tot ce se vinde şi se cumpără să poată fi monitorizat cu mare precizie. Prin efectuarea plăţii unui produs prevăzut cu cip nu se dezactivează cipul, ci acesta continuă să rămînă veşnic funcţional.

6. Cantitatea imensă de date cerută de o astfel de dezvoltare a industriei cipurilor RFID face absolut necesară existenţa unor gigantice baze de date unde se vor stoca informaţiile de pe cipuri, tranzacţiile financiare, rutele de călătorie, timpul petrecut în anumite locuri şi alte date ce vor fi folosite după bunul plac al posesorilor acestor baze de date. Conectarea acestor imense baze de date cu bazele de date personale aflate în evidenţa statului sau ale unor terţe companii duce la controlul total asupra individului.

7. Cititoarele de carduri pot fi ascunse în orice tip de material, introducerea lor în uşi, pavaje, podele, rafturi, tejghele, făcînd imposibilă cunoaşterea momentului în care cineva a fost scanat.

8. Microcipurile implantate la animale au provocat cancer în aproximativ 10% din cazurile implanturilor. Ţesutul cancerigen a apărut întotdeauna în jurul cipului RFID. [9]

9. Cipurile RFID sînt sensibile la anumite tipuri de radiaţii ori contactul cu surse încărcate cu electricitate. Astfel, microundele le fac să explodeze, în cazul implanturilor provocînd dezastre biologice. Devine imposibilă folosirea lor la oameni sau animale care au acces în zone cu astfel de radiaţii.

10. Cipurile implantate nu au stabilitate în ţesutul implantat, de multe ori, în urma mişcărilor organismului migrînd din locul unde au fost implantate şi necesitînd intervenţii chirurgicale. De asemenea, ele, în forma în care există astăzi, se pot sparge în interiorul ţesutului şi provoca răni cu diferite grade de pericol.

11. Anumiţi bolnavi din cîteva spitale au primit implanturi cu cipuri RFID fără să îşi dea acordul şi fără să ştie de ele. Astfel s-a întîmplat la clinica de bolnavi Alzheimer West Palm Beach din Florida, începînd cu anul 2007. Astfel de cazuri se pot generaliza, mai ales sub presiunea unor legi sau în cazul unor situaţii extreme precum starea de război.

12. Posesorii de animale de casă au fost obligaţi în Portugalia, Noua Zeelandă, Singapore, Bangkok, şi cîteva state din SUA să îşi implanteze animalele de casă cu cipuri RFID. De asemenea, de cîţiva ani buni şi posesorii de vaci, oi, capre, din România, sînt obligaţi să ataşeze un astfel de cip RFID tuturor animalelor producătoare de lapte, fără vreun motiv raţional.

13. Vigilenţa celor ce sînt chemaţi să verifice autenticitatea actelor va scădea foarte mult, de vreme ce un astfel de cip va certifica datele înscrise şi fotografia din paşaport, determinînd autorităţile să se încreadă în puterea cipului de a nu fi falsificat. Cercetări recente [10] arată că extragerea şi chiar falsificarea datelor din cipul RFID din paşapoarte este cît se poate de simplă pentru cineva cu minime cunoştinţe în domeniul informatic.

Mica trecere în revistă de mai sus trage un semnal de alarmă asupra raţionalităţii existenţei cipurilor RFID în actele de identitate din România. Nu au trecut nici 20 de ani de cînd fraţii şi părinţii noştri au murit cu nădejde în suflet strigînd „Libertate, te iubim, ori învingem, ori murim!”. Din Ianuarie 2009 a început, cu o grabă suspectă, eliberarea de paşapoarte şi permise de conducere cu cip RFID, fără ca cineva din România să cunoască în detaliu datele stocate pe cip. Ni s-a spus doar, fără a putea verifica în vreun fel, că vor fi stocate datele personale, imaginea feţei şi a două amprente digitale. Dacă amprentarea unora dintre cetăţenii români din Italia ne-a umplut de indignare pe toţi, la doar cîteva luni după această idee care nu s-a pus în practică nu a fost nici o reacţie din partea nimănui la ideea amprentării obligatorii a celor ce vor să-şi facă acum paşaport sau carnet de conducere.

Putem spune fără să greşim că primirea actelor electronice înseamnă şi nevrînd asocierea numărului 666 cu datele de identitate personală, cu numele propriu şi cu fotografia personală, cu alte cuvinte cu chipul lui Dumnezeu, călcînd cuvîntul Sfîntului Pavel:

Au nu ştiţi că trupul vostru este lăcaş Duhului Sfînt ce locuieşte întru voi, pe care îl aveţi de la Dumnezeu, şi nu sînteţi ai voştri? Că sînteţi cumpăraţi cu preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul vostru şi întru duhul vostru, care sînt ale lui Dumnezeu. (1 Corintheni 6:19-20)

şi aducînd pedeapsa scrisă în cartea Apocalipsei:

Şi al treilea înger a urmat lor, zicînd cu glas mare: Oricine se închină fiarei şi chipului ei, şi ia însemnare pe fruntea sa sau pe mîna sa, şi acesta va bea din vinul mîniei lui Dumnezeu cel dres neamestecat în paharul mîniei Lui, şi se va chinui cu foc şi cu piatră pucioasă înaintea Sfinţilor Îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor în vecii vecilor se suie; şi nu au odihnă ziua şi noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei, şi cel ce ia semnul numelui ei. (14:9-11)

De asemenea:

Şi am auzit Glas mare din Biserică zicînd celor şapte îngeri: Duceţi-vă şi vărsaţi vasele mîniei lui Dumnezeu pe pămînt. Şi s-a dus cel dintîi, şi a vărsat vasul său pe pămînt, şi s-a făcut rană rea şi mare în oamenii cei ce aveau semnul fiarei, şi cei ce s-au închinat chipului ei. (16:1-2)

S-a încercat să se spună că nu aceasta (cipul din paşapoarte şi permisele de conducere) este pecetea din Apocalipsă, pentru că nu este pe mînă şi nici pe frunte. Dar nu este nevoie să fie, de vreme ce sistemul electronic batjocoreşte prin asocierea numărului fiarei, 666, chipul lui Dumnezeu din noi şi numele primit la Sfîntul Botez.

Să stăm drepţi în faţa autorităţilor statului care ar trebui să ne apere drepturile, nu să ni le restrîngă, şi să cerem să ni se garanteze prin lege libertatea pentru care fraţii şi părinţii noştri au plătit preţ de sînge. Să le aducem aminte că şi cei ce ne conduc vor da socoteală pentru această mişelească încercare de înrobire a poporului creştin ortodox. Să mărturisim cu preţul vieţii sfînta credinţă ortodoxă, ca să ne învrednicim şi noi de răsplata făgăduită mărturisitorilor Ortodoxiei:

Şi am văzut scaune, şi au şezut pe ele, şi judecată li s-a dat lor, şi pe sufletele celor tăiaţi pentru mărturia lui Iisus, şi pentru cuvântul lui Dumnezeu, şi care nu s-au închinat fiarei, nici chipului ei, şi nu au luat semnul pe fruntea lor, şi pe mîna lor; şi au vieţuit şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Iar ceilalţi morţi nu au înviat până nu se va sfârşi mia de ani. Aceasta este învierea cea dintâi. Fericit şi sfânt este cel ce are parte întru învierea cea dintâi; peste aceştia moartea cea de a doua nu are putere, ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împăraţi cu El o mie de ani. (Apocalipsa 20:4-6).

NOTE:
[1] Materialul a fost alcătuit folosind în principal sursele puse la dispoziţie de Electronic Frontier Foundation şi de CASPIAN, două organizaţii din SUA care luptă pentru libertatea individuală în faţa măsurilor de urmărire şi control electronic impuse de guverne.
[2] Prescurtare de la Radio Frequency Identification Device.
[3] Pînă acum cunoaştem cazurile a aproape 16 politicieni şi oameni de afaceri din Mexic, mai mult de 300 de persoane implantate în SUA de firma Verichip Corporation, cîteva zeci de copii din Columbia, cîteva zeci de oameni de afaceri din Spania şi mai multe zeci de deţinuţi din Marea Britanie.
[4] Cu adevărat despre aceasta vorbeşte şi Sfîntul Apostol Pavel în prima sa epistolă către Timothei: Iar cei ce vor să se îmbogăţească, cad în ispite şi în curse, şi în pofte multe fără de socoteală şi vătămătoare, care cufundă pre oameni în pierire şi în pierzare. Că rădăcina tuturor răutăţilor este iubirea de argint, pe care unii poftindu-o au rătăcit din credinţă, şi s-au pătruns cu dureri multe. (6:9-10)
[5] Conform standardului ISO 14443, care specifică obligativitatea lipsei de contact fizic a cipurilor din paşapoarte şi specificarea prezenţei acestora pe copertă.
[6] Malaiezia în 1998, Irlanda, Japonia, Pakistan, Germania, Portugalia, Polonia, Spania în 2006, Marea Britanie, Australia şi SUA în 2007, Serbia şi Korea în 2008, România în 2009.
[7] Firma MasterCard a scos cipurile RFID de pe cărţile sale de credit în urma constatării unor fraude cu mult mai mari decît cele existente pînă la introducerea lor.
[8] Spre exemplificare,metroul din Moscova a introdus aceste cititoare pentru prima dată în Europa în anul 1998.
[9] Albrecht, K. “Microchip-Induced Tumors in Laboratory Rodents and Dogs: A Review of the Literature 1990-2006.”
[10] http://omroep.vara.nl şi http://www.theregister.co.uk

Monahul Filotheu Bălan, Mănăstirea Petru Vodă
La pomenirea Sfinţilor Athanasie şi Chiril ai Alexandriei, Mărturisitorii Ortodoxiei

duminică, 18 ianuarie 2009

Rigas Feraios


Early life

He was born in a wealthy family of Aromanian ancestry[1] (a branch of which was known by the nickname Trushina),[2] in the village of Velestino, Thessaly, near ancient Pherae (from which Feraios derives). Educated at the Ampelakion School, Feraios became a teacher in the village of Kissos, and fought the local Ottoman presence. At the age of twenty, he killed an important Ottoman figure and fled to the uplands of Mount Olympus, where he enlisted in a band of soldiers led by Spiro Zera.

He later went to the monastic community of Mount Athos, where he was received by Kosmas, prior of the Vatopedi Monastery; from there to Constantinople (Istanbul), where he was a secretary to the Phanariote Alexander Ypsilanti. Arriving in Bucharest, the capital of Wallachia, Feraios returned to school, learned several languages and eventually became a clerk for the Wallachian Prince Nicholas Mavrogenes. When war broke out between the Ottomans and Imperial Russia in 1787, he was charged with the inspection of the troops in Craiova.

Here, he entered into close and friendly relations with an Ottoman officer named Osman Pazvantoğlu, afterwards the famous rebellious Pasha of Vidin, whose life he saved from the vengeance of Mavrogenes. He learned about the French Revolution and came to believe something similar could occur in the Balkans, resulting in self-determination for the Eastern Orthodox Ottoman population; Feraios developed support for an uprising by meeting with Greek bishops and guerrilla leaders.

After the death of his patron, Feraios returned to Bucharest to serve for some time as dragoman at the French consulate. At this time he wrote the famous Greek version of La Marseillaise, the anthem of French revolutionaries, a version familiar through Lord Byron's paraphrase as "sons of the Greeks, arise".

In Vienna

Around 1793, Feraios went to Vienna, the capital of the Austrian Empire and home to a large Greek community, as part of an effort to ask Napoleon Bonaparte for assistance and support. While in the city, he edited a Greek-language newspaper, Ephemeris, and created and published a proposed political map of Great Greece which included Constantinople.

He printed pamphlets based on the principles of the French Revolution, including Declaration of the Rights of Man and of the Citizen and New Political Constitution of the Inhabitants of Rumeli, Asia Minor, the Islands of the Aegean, and the principalities of Moldavia and Wallachia — these he intended to distribute in an effort to stimulate a Pan-Balkan uprising against the Ottomans. He also published many Greek translations of foreign works, and collected his poems in a manuscript (posthumously printed in Iaşi, 1814).

Death

He entered into communication with Napoleon, to whom he sent a snuff-box made of the root of a laurel tree taken from the temple of Apollo, and eventually he set out with a view to meeting the general of the Army of Italy in Venice. While traveling there, Feraios was betrayed by Demetrios Oikonomos Kozanites, a Greek merchant,[2] had his papers confiscated, and was arrested at Trieste by the Austrian authorities (an ally of the Ottoman Empire, Austria was concerned the French Revolution might provoke similar upheavals in its realm). He was handed over with his accomplices to the Ottoman governor of Belgrade where he was imprisoned and tortured. Immediately on arrest he attempted suicide.
Memorial plate in front of Nebojša Tower in which Rigas Feraios was strangled.

From Belgrade, he was to be sent to Constantinople to be sentenced by Sultan Selim III. While in transit, he and his five collaborators were strangled to prevent their rescue by Feraios' friend Osman Pazvantoğlu. Their bodies were thrown into the Danube River.

Feraios' last words are reported as being: "I have sown a rich seed; the hour is coming when my country will reap its glorious fruits".

Ideas and legacy

Feraios, writing in the Demotic instead of in classical Greek, aroused the patriotic fervour of his contemporaries and his poems were a serious factor in the creation of modern Greece.

His grievances against the Ottoman occupation of Greece regarded its cruelty, the drafting of children between the ages of five and fifteen into military service (Devshirmeh or Paedomazoma), the administrative chaos and systematic oppresion (including prohibitions on teaching Greek history or language, or even riding on horseback), the confiscation of churches and their conversion to mosques. Feraios wrote enthusiastic poems and books about Greek history and many became widely popular. One of the most famous (which he often sang in public) is the Thourio in which he wrote, "It's better to have an hour as a free man than forty years as a slave" («Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά…. Καλλιώναι μίας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή»). He urged Greeks to leave the Ottoman-occupied towns for the mountains, where they might experience more freedom.

A statue of Rigas Feraios stands at the entrance to the University of Athens. There is also a statue of his in Belgrade at one end of the street that bears his name (Ulica Rige od Fere).

Rigas Feraios was also the name of the youth wing of the Communist Party of Greece (Interior), in honour of the poet. A split of this youth wing was Rigas Feraios - Second Panhellenic.

Rigas' image is depicted on the 0.10 Euro Greek coin.

The Revolution Begins - Μολών Λaβέ ! - Adevarul despre Revoltele din Grecia

Reglementări privind cărţile electronice de identitate-GUVERNUL ROMANIEI

Reglementări privind cărţile electronice de identitate

GUVERNUL ROMANIEI

Cărţile electronice de identitate vor fi introduse începând din data 1 ianuarie 2011, potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă adoptate în şedinţa de marţi a Executivului.
Executivul a amânat astfel cu 2 ani introducerea cărţii electronice de identitate, întrucât îndeplinirea acestui obiectiv este condiţionată de modernizarea Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei (SNIEP).
Astfel, începând cu data de 1 iulie 2010, se va realiza platforma-pilot pentru constituirea sistemului informatic pentru emiterea cărţii electronice de identitate.
Conform noului act normativ, autorităţile centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate judeţene, au obligaţia de a se dota cu echipamentele şi programele informatice necesare pentru ca cetăţenii să poată folosi fără restricţii cartea electronică de identitate, astfel:
- până la 31 decembrie 2012, în municipiile reşedinţă de judeţ
- până la 31 decembrie 2013, în celelalte municipii şi oraşe
- până la 31 decembrie 2014, în comune


Informaţii de background
Tehnologia actuală a SNIEP nu permite actualizarea în timp real a datelor personale, iar nivelul de aplicabilitate al actualului sistem nu mai poate fi extins, fapt care împiedică implementarea unor noi aplicaţii, specifice cărţii electronice de identitate.
Totodată, implementarea şi gestionarea cărţii electronice de identitate presupune realizarea Centrului Naţional Unic de Pesronalizare a Cărţilor Electronice de Identitate, asigurarea infrastructurii necesare serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, întreţinere suport, training-ul personalului, etc.
Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002, în forma iniţială, prevedea introducerea cărţii electronice de identitate la 1 ianuarie 2003. În 2004, prin Ordonanţă de Guvern, termenul a fost amânat până la 1 ianuarie 2006. În 2005, Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 a fost modificată, iar termenul pentru introducerea cărţii electronice de identitate a fost stabilit pentru 1 ianuarie 2009.


SURSA:

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 25.11.2008

Adevarul despre razboiul 08.08.08-ARTA TRADARII


Razboiul 08.08.08. Arta Tradarii - este singurul film documentar de pe internet.Este cel mai vorbit film despre razboiul care a pornit odata cu deschiderea jocurilor olimpice de la Beijing,un film despre razboi , in care zeci de soldati rusi au murit precum si sute de Oseti


SURSA:War 08.08.08. The Art of Betrayal